Eco driving

Eco driving

Vad innebär eco driving? Vi förklarar definitionen för eco driving och erbjuder smidiga exempel på hur du kan börja använda eco driving eller sparsam körning.

Eco Driving, ekonomisk körning eller sparsam körning är en körteknik som kan ge 10–20 procent lägre bränsleförbrukning än det körsätt som de flesta har idag. Tekniken är framtagen för att minska bilismens miljöpåverkan, men den medför samtidigt påtagligt lägre bränslekostnader och mindre slitage på fordonet.

Exempel på Eco Driving är: