Teoricentralen faktabanken sverige

EG-motorfordon

Vad är EG-motorfordon? Här hittar du förklaringen till vad EG-motorfordon är för något, vilket syfte denna EU-standard uppfyller och mer!

EG-motorfordon är fordon som är typgodkända av EU, enligt ett direktiv från 2007. Direktivet gäller för bilar, skåpbilar, lastbilar, bussar och turistbussar. Det förser EU-länderna med ett gemensamt regelverk för godkännande av motorfordon och deras släpvagnar samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dessa fordon.

När en tillverkare har fått ett typgodkännande av en modell så gäller det inom samtliga EU-länder. I det här sammanhanget innebär ett EG-typgodkännande att hela fordonet i regel är godkänt utifrån de tekniska kraven som ställs för fordonet.

Fordonet kan var godkänd utifrån ett antal olika regelverk beroende på när fordonet är tillverkat och vilket regelverk som gällde då. Ett EG-typgodkänt fordon är försett med en tillverkarskylt som innehåller fordonets godkännandenummer.

är fordonet nytillverkat men saknar typgodkännande ska fordonet istället genomgå en så kallad provning för enskilt godkännande för att få registreras i Sverige. Normalt handlar det om speciella fordon som tillverkats i små serier och där det inte lönar sig för tillverkaren att skaffa ett typgodkännande.