Teoricentralen faktabanken sverige

Efterfordon

Vad innebär efterfordon? Här hittar du förklaringen bakom ordet och även exempel på vad som kan klassas som ett efterfordon.

Ett efterfordon är ett redskap eller annat som inte är en släpvagn eller ett terrängsläp men som är kopplat till en bil, en traktor, ett motorredskap eller terrängmotorfordon. Ett efterfordon är inte avsett för att frakta gods.

Exempel på efterfordon:

  • Tryckluftskompressor
  • Skylift
  • Kioskvagn

Vissa fordon som saknar fjädring är klassificerade som efterfordon trots att de är avsedda för transport av visst gods. Det gäller

  • Båttransportvagnar
  • Husvagnar
  • Tankvagnar