Teoricentralen faktabanken sverige

Flervägsstopp

Vad är ett flervägsstopp? Här hittar du en kort beskrivning för vad ett flervägsstopp innebär, hur de är markerade och vad som gäller vid genomfart.

Ett flervägsstopp innebär att alla fordonstrafikanter, dit även cyklisterna räknas, ska stanna innan de kör vidare i korsningen. En tillägstavla med "Fler vägsstopp" låter trafikanter veta att alla andra körriktningar också stannar.

Oavsett om det finns andra trafikanter i närheten så måste samtliga fordon och cyklister stanna upp helt innan de kör igenom korsningen. Finns det andra fordon som stannat i någon annan tillfart så gäller den informella regeln att den som kom först till sin stopplinje också kör först.