Teoricentralen faktabanken sverige

Förbikörning

Vad är en förbikörning? Vi förklarar innebörden av ordet förbikörning samt skillnaden på en omkörning och förbikörning.

En förbikörning är när du kör om ett stillastående fordon, exempelvis en buss vid en hållplats eller en bil som är parkerad.

Det blir alltså en förbikörning om det fordon som passeras är stillastående, om bägge fordon är i rörelse så blir det istället en omkörning.