Teoricentralen faktabanken sverige

Fördelning frågor

Vad innebär fördelning frågor? Vi förklarar hur frågorna på teoriprovet är uppdelade mellan de olika kategorierna samt vad som krävs för ett godkänt resultat.

Med fördelning frågor så avser man oftast hur det teoretiska provet för B-körkort är fördelat mellan olika ämnen. Teoriprovet består av totalt 70 st frågor, varav fem frågor är så kallade testfrågor som inte räknas mot din totala poäng. Totalt så behöver du besvara minst 52 frågor korrekt på de 50 minuter du blir tilldelad för att bli godkänd.

Frågorna för B-körkort är fördelade på följande sätt:

Kategori

Antal frågor (Totalt 65 st)

Trafikregler

32

Trafiksäkerhet

16

Fordonskännedom & manövrering

7

Miljö

5

Personliga förutsättningar

5