Förhållande km/h och meter per sekund

Förhållande km/h och meter per sekund

Vad är förhållande km/h och meter per sekund? Vi förklarar varför detta är bra att kunna och går igenom hur du enkelt konverterar mellan de två.

Att förstå sig på förhållandet mellan km/h och meter per sekund är viktigt för att kunna uppskatta avstånd och exempelvis reaktionsförmåga.

Hur du konverterar meter per sekund till km/h

Så exempelvis så motsvarar 60 km/h cirka 16,6 sekunder, eller 10 km/h ungefär 3 m/s.