Teoricentralen faktabanken sverige

Första hjälpen

Vad innebär första hjälpen? Här hittar du en beskrivning för vad som ingår under första hjälpen och även hur det relaterar till dig som bilförare.

Första hjälpen kan vara allt från att ta hand om småsår och skavsår men även direkt livsuppehållande åtgärder i väntan på ambulans. Det är de åtgärder som allmänheten utför och kan vara allt från att hålla tryck på ett öppet sår, till att utföra HLR.

Vem som helst, envar, får lov att ge första hjälpen; den kan ges var och när som helst. Detta då snabbt insatta åtgärder som vidtas kan rädda livet eller förhindra att skadan eller sjukdomen förvärras hos en akut skadad eller insjuknad.

Vid exempelvis en trafikolycka så är det vid behov därför allmänhetens ansvar att till sin förmåga bistå med första hjälpen tills dess att ambulans kommer till platsen.