Teoricentralen faktabanken sverige

Fordons last

Vad innebär fordons last? Vi förklarar vad fordons last egentligen är, vilka regler som gäller för längd och tyngd av last och mycket mer!

Med last så menas vanligtvis föremål och gods som man packar i bilen. Men per definition så räknas även passagerar som last, om du planerar att lasta bilen väldigt tungt så är det därför viktigt att ta med passagerare i dina beräkningar för att undvika att överskrida maxlasten. Maxlasten är olika för olika bilar, information om den finns med i bilens registreringsbevis.

Last får inte placeras så att förarens sikt blir skymd eller så att manövreringen av fordonet hindras. Last ska placeras så att inte körriktningsvisare, stoppljus, lykta eller strålkastare skyms. Lasten ska vara så förankrad att den inte förskjuts eller faller av.

Last måste märkas ut om den skjuter ut framåt, och om den skjuter ut mer än 1 meter bakåt. Glöm inte markera utstickande last med exempelvis en röd vimpel. Om du kör i mörker ska utstickande last märkas ut med ljus och reflexer – vitt framåt och rött bakåt. Placera lastens tyngdpunkt så lågt och nära bilens mitt som möjligt.

Last på bil eller släp får inte skjuta ut mer än 20 cm på någon sida. Högsta tillåtna fordonsbredd inklusive utskjutande last är 260 cm, för buss 255 cm, på allmän väg, är ditt fordon 260 cm får alltså lasten inte gå utanför fordonet i sidled. 

Om du tappat last eller annat på vägen måste du omedelbart avlägsna det. Kan du inte det, måste du, tills hindret är undanröjt, varna andra trafikanter med t ex varningstrianglar.