Teoricentralen faktabanken sverige

Fordons längd

Vad är fordons längd? Här hittar du förklaringen bakom termen, vilka regler som gäller på svenska vägar och när du måste markera eventuell utskjutande last.

Ett fordons längd är det avstånd som det mäter från längst bak, till längst fram, inklusive eventuell last eller ekipage.

Med lasten inräknad får fordonets totala längd inte överskrida 24 meter. Detta gäller även med tillkopplad släpvagn. Undantag: Om vissa krav uppnås får totala längden vara 25,25 meter. All last som skjuter ut framför bilen ska markeras, detsamma gäller all last som skjuter ut bakåt mer än 1 meter.

Den genomsnittliga personbilen är ca 4,8 meter lång, men detta varierar vilt beroende på modell och bilens syfte.