Teoricentralen faktabanken sverige

Fordons placering i mörker

Vad bör vara ett fordons placering i mörker? Vi förklarar vart du bör placera fordonet i mörker och går även igenom varför denna placering är bäst.

När du kör i mörker så bör du placera bilen närmare mitten av körbanan än vid körning i dagsljus. Detta minskar risken för att du ska köra på något eller någon som befinner sig i vägkanten, och ger dig även extra tid ifall något skulle spring ut på vägen.