Teoricentralen faktabanken sverige

Fossila bränslen

Vad är fossila bränslen? Här hittar du definitionen för fossila bränslen och hur de relaterar till trafiken. Vi förklarar ord och termer på enkla sätt!

De fossila bränslena är kol, naturgas, gasol och olja. Det är så kallade ändliga resurser, de återbildas alltså inte, och kommer så småningom att ta slut om de används för fort.

Fossila bränslen används bland annat för att ta fram fossila drivmedel som vi använder oss av i vardagen, såsom bensin och diesel.