Teoricentralen faktabanken sverige

Fotgängare

Vad är en fotgängare? Vi förklarar innebörden av ordet fotgängare och nämner exempel på vilka skyldigheter de har i trafiken.

En fotgängare eller gångtrafikant är en person som går till fots i trafiken. Ibland används även ordet 'gående' för att beskriva en fotgängare.

Vid oövervakade övergångsställen så har du som bilförare väjningsplikt för fotgängare, men fotgängare får inte använda ett övergångsställe utan att först säkerställa att eventuella passerande fordon stannar.

Det är en fotgängares skyldighet att exempelvis korsa vägbanan i samspel med resten av trafiken, om det inte finns ett övergångsställe, och att göra så utan onödigt dröjsmål.