Teoricentralen faktabanken sverige

Friktion

Vad är friktion? Vi förklarar definitionen av friktion och även hur det är en viktig aspekt av bilkörning och bilens manövrering.

Friktion avser inom fysiken en kraft som strävar att motverka den relativa rörelsen mellan två ytor som är i kontakt med varandra. Friktion uppkommer genom ojämnheter och adhesion mellan ytorna.

Ett exempel på friktion inom trafiken är att bromsok skapar friktion med däcket vilket ser till att sänka hastigheten, eller att däcken vid en lägre hastighet bromsar in din bil, på grund av friktion med väglaget. Denna friktion mellan däcken och vägen är sättet som bilen rör sig framåt överhuvudtaget.