Teoricentralen faktabanken sverige

Funktionshindrade

Vad innebär funktionshindrade? Vi förklarar innebörden av ett funktionshinder och hur detta relaterar till termer funktionshindrade.

Funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Exempel på ett funktionshinder är exempelvis en trappa för en person i rullstol, eller en otextad film för en person som hör dåligt eller inte alls.

Funktionshindrade är alltså en benämning för personer som stöter på ett funktionshinder.