Teoricentralen faktabanken sverige

Högerregeln

Högerregeln: Trafikregel som innebär att ge företräde åt fordon från höger vid korsningar utan vägskyltar eller trafikljus. Viktig för trafiksäkerheten.

Högerregeln är en grundläggande och viktig trafikregel som alla förare bör känna till ute i trafiken. Högerregeln handlar om att alltid ge företräde till fordon som kommer från höger, såvida inget annat är angivet på t.ex. vägmarkeringar eller vägmärken.

Att förstå och tillämpa högerregeln är viktigt för att undvika kollisioner i korsningar utan trafikljus eller vägmärken. Nero det finns inga vägskyltar, ljus eller markeringar som visar vem som har företräde, gäller högerregeln.

I ett typiskt scenario kan högerregeln se ut på följande sätt: om du och en annan förare närmar er samma korsning från olika riktningar och inte någon specifik skylt indikerar vem som har företräde, då ska du ge vägen till fordonet som kommer från din höger sida. Med andra ord, det fordon som kommer från vänster måste vänta tills det är säkert att köra.

Det är viktigt att notera att högerregeln inte bara gäller för bilister utan också för cyklister, motorcyklister, mopedister och andra trafikanter. Det är också viktigt att komma ihåg att högerregeln inte gäller på rondeller, där det istället är fordonet som redan befinner sig i rondellen som har företräde.