Teoricentralen faktabanken sverige

Halka

Vad innebär halka? Vi förklarar vad man menar med halka och under vilka förhållande som ett halt väglag bildas, samt nyttiga tips för att undvika halka.

Halka på väg är ett tillstånd med lågt halkmotstånd på grund av otillräcklig vägfriktion. Det är ett resultat av snö, is, vatten, löst material och vägytans struktur på dragkraften som produceras av ett fordons hjul.

Tänk på att vägen kan vara hal även om det är någon plusgrad eller två, utan att det finns tydliga tecken på is. Det kan även finnas en extra stor risk för halka på broar eller i viadukter.