Teoricentralen faktabanken sverige

Handbroms

Vad innebär handbroms? Här hittar du en genomgång för vad handbromsen är, hur den fungerar i praktiken och hur den har utvecklats.

I vägfordon är handbromsen, även känd som parkeringsbroms eller nödbroms, en mekanism som används för att hålla fordonet säkert och orörligt när det parkeras. Parkeringsbromsar består ofta av en dragmekanism fäst i en kabel som är kopplad till två hjulbromsar.

På äldre bilar är det bara bakhjulen som bromsas via en vajer. Nyare bilar har dock elektrisk handbroms som tar på alla hjul.