Teoricentralen faktabanken sverige

Handledarskap

Vad innebär handledarskap? Vi förklarar vad som menas med handledarskap och vilka krav som finns för dig som önskar bli handledare.

Handledarskap innebär att du är handledare för en elev som övningskör. För att bli godkänd som handledare krävs att man har fyllt 24 år, har ett giltigt körkort utfärdat av en EES-stat för det fordon som övningskörningen avser och har haft det under sammanlagt minst fem av de senaste tio åren samt att man har genomgått en introduktionsutbildning.