Teoricentralen faktabanken sverige

Huvudledsregeln

Vad är huvudledsregeln? Vi förklarar vad huvudledsregeln innebär och i vilka situationer som den gäller. Lär dig betydelsen av ord och termer med oss!

Huvudledsregeln innebär att samtliga trafikanter som ska köra in på huvudleden måste ge företräde åt de som redan befinner sig på den. Samtliga huvudleder är märkta med en huvudledsskylt i början av vägen, samt efter varje korsning.