Teoricentralen faktabanken sverige

Inre säkerhet

Vad innebär inre säkerhet? Vi förklarar innebörden av ordet och ger exempel på inre säkerhet. Gör det enkelt att förstå ord och uttryck med vår hjälp!

Inre säkerhet är vad du kontrollerar vid den inre säkerhetskontrollen. Här kontrollerar du bland annat så att speglarna är korrekt inställda, att vindrutetorkarna funkar och att tutan fungerar som den ska.