Teoricentralen faktabanken sverige

Inställelsetermin

Vad innebär en inställelsetermin? Vi förklarar bakgrunden till detta begrepp och vad det innebär, samt vilka följder det kan ha för dig om du missar den.

Inställelsetermin är den period som din bil ska besiktigas. Vilken tidpunkt på året som du ska besiktiga din bil beror på sista siffran i bilens registreringsnummer. Siffran står för en inställelsemånad.

Som tidigast kan du besiktiga din bil två månader innan inställelsemånaden och som senast två månader efter. Om du inte kontrollbesiktar fordonet i tid, får du automatiskt körförbud. Då får fordonet bara köras till en verkstad och till en ny besiktning.