Teoricentralen faktabanken sverige

Järnvägskorsning

Vad innebär en järnvägskorsning? Vi förklarar vad en järnvägskorsning är, vilka olika typer det finns och vad som är viktigt att tänka på när du korsar de.

En järnvägskorsning är en plats där en vanlig väg korsar en järnväg.

Det finns två olika huvudtyper av järnvägskorsningar:

  • Plankorsningar, där väg och järnväg korsar varandra i samma plan.
  • Planskilda korsningar, där väg och järnväg korsar varandra i skilda plan.

Du är alltid skyldig att lämna fri väg för tåg. Detta gäller även om signalerna inte blinkar rött. även om det finns signallampor och bommar så bör du själv ha god uppsikt vid järnvägskorsningar, detta då tåg kan komma ändå.