Teoricentralen faktabanken sverige

Järnvägsövergång

Vad är en järnvägsövergång? Lär dig vad en järnvägsövergång är och vilka olika typer det finns. Vi gör det enkelt och smidigt för dig att förstå ord och termer.

En järnvägsövergång eller en järnvägskorsning innebär att en järnväg korsar vägen. Det finns två olika typer av järnvägsövergångar:

  • Planskilda korsningar, där vägen och järnvägen korsar varandra i olika plan, exempelvis om det finns en bro eller viadukt.
  • Plankorsningar, där järnvägen och vägen korsar varandra i samma plan, alltså på samma väg.

Järnvägsövergångar är väl markerade med kryssmärken, ljud- och ljussignaler samt bommar på de allra flesta platser. Men, trots signallampor och eventuella bommar så är det viktigt att själva ha uppsyn över rälsen när man korsar den. Tänk på att tåg har en väldigt lång inbromsningssträcka beroende på hastighet, vid 200 km/h så är bromssträckan så lång som 1.2 km.