Teoricentralen faktabanken sverige

Kantstolpe

Vad är en kantstolpe? Vi förklarar vad en kantstolpe är för något, vad deras utseende innebär, vilka olika färger de har och mycket mer.

Kantstolpar sitter längs med vägar och ska markera hur vägen går. Dessa ska underlätta för trafikanterna att se vägen. Kantstolparna är försedda med reflexer som ska lysa upp i mörkret.

I Sverige är det vanligt att stöta på kantstolpar på landsvägar, våra svenska kantstolpar har vita reflexer, förutom när de är belägna vid en korsning eller parkeringsficka då de är orangefärgade.

Trafikstolparna på höger sida har en reflex i form av en rektangel, denna innebär att du inte kommer att stöta på mötande trafik. Stolparna på vänster sida har dock en reflex bestående av två prickar istället, vilket signalerar ett körfält med mötande trafik.

På en vanlig landsväg så är avståndet mellan kantstolpar ca 50 meter ,medan motorvägar har 100 meter som standard. Vid behov, exempelvis i en kurva, så kan det vara så lite som 25 meter mellan kantstolparna.