Teoricentralen faktabanken sverige

Järnvägsstation

Vad är en järnvägsstation? Vi förklarar innebörden av ordet samt hur en järnvägsstation kan påverka den allmänna trafiken.

En järnvägsstation är i den mest allmänna betydelsen en plats varifrån tåg avgår och där tåg stannar. För den allmänna trafiken så kan en järnvägsstation ha en viss påverkan, exempelvis så kan det uppstå stopp eller förseningar i trafiken i samband med att vissa tåg ankommer och folk försöker ta sig från järnvägsstationen.