Teoricentralen faktabanken sverige

Körfältsindelning

Vad innebär körfältsindelning? Vi förklarar innebörden av detta vägmärke och hur det används för att signalera körriktningen på en given sträcka.

Körfältsindelning är ett vägmärke som anger körriktningen i de körfält som finns tillgängliga. De kan exempelvis visa att det finns ett körfält i din körriktning, och två körfält i motsatt riktning. Det kan även finns ytterligare information som vägnummer och fordonstyper i detta vägmärke.