Körfältsindelning

Körfältsindelning

Vad innebär körfältsindelning? Vi förklarar innebörden av detta vägmärke och hur det används för att signalera körriktningen på en given sträcka.

Körfältsindelning är ett vägmärke som anger körriktningen i de körfält som finns tillgängliga. De kan exempelvis visa att det finns ett körfält i din körriktning, och två körfält i motsatt riktning. Det kan även finns ytterligare information som vägnummer och fordonstyper i detta vägmärke.