Teoricentralen faktabanken sverige

Körriktningsvisare

Vad innebär körriktningsvisare? Detta viktiga signaleringsverktyg används flitigt i trafiken för att visa vart du vill svänga och minskar olycksrisken markant.

En körriktningsvisare, eller blinkers, är till för att visa vad du tänker göra i trafiken. Du är skyldig att blinka eller ge tecken som när du:

  • Ska lämna vägkanten
  • Ska svänga i en korsning eller ut ur en cirkulationsplats
  • Byta körfält eller annars flytta bilen märkbart i sidled på vägen

Du måste inte blinka när du stannar eftersom det finns risk att andra kan tro att du ska svänga om du har en korsning eller infart i närheten. Finns ingen korsning eller infart i närheten kan det vara förtydligande att blinka sig in till kanten för att stanna.Tänk på att först se dig för innan du blinkar, så att det är fritt att göra den manöver du tänkt.