Teoricentralen faktabanken sverige

Lagar

Vad innebär lagar? Vi förklarar definitionen av lagar, vart lagar egentligen kommer ifrån samt ger ett exempel på en lag som gäller i trafiken.

Lagar är bestämmelser och regler som staten i ett land har upprättat och som alla människor i landet måste följa.

I Sverige är det riksdagen som stiftar våra lagar. Riksdagen har den lagstiftande makten eftersom den representerar det svenska folket. De lagar som riksdagen stiftar ska i så stor omfattning som möjligt återspegla svenska folkets värderingar. Flertalet svenskar är alltså överens om att de lagar som riksdagen stiftar fyller en viktig funktion i samhället.

I trafiken så finns det flera lagar som det är viktigt att följa, exempelvis körkortslagen, som dikterar att man måste ha körkort för vissa fordon, och beskriver vilka regler och krav som finns för att få körkort för olika behörigheter.