Teoricentralen faktabanken sverige

Landsväg

Vad är en landsväg? Vi förklarar vad som definierar en landsväg, vilken bashastighet som gäller där samt vilka risker som de medför.

En landsväg är en väg för fordonstrafik utanför tätortsområde som inte är en motorväg. Den är gjord för trafik i båda riktningarna och är alltså en så kallad tvåfältsväg.

Om det inte finns några skyltar för hastighetsbegränsning så är det 70 km/h som är bashastigheten på landsvägar.

Det är viktigt att vara medveten om riskerna med att köra på landsvägar då det är där de allra flesta allvarliga olyckor sker. Exempelvis så kan det vara dålig sikt, närheten till naturen gör att djur kan springa upp på vägbanan, och det är vanligt att hålla en alldeles för hög hastighet.