Teoricentralen faktabanken sverige

Konstruktion

Vad innebär konstruktion? Här hittar du förklaringen till ordet och även hur det relaterar till bilar. Vi hjälper dig att lära dig innebörden av ord och termer.

Med konstruktion så menar man vanligtvis det sätt som något är byggt eller sammansatt på. Om man talar om konstruktionen på en bil, till exempel, så syftar man vanligtvis på de olika komponenter och byggnadssätt som används för att framställa den.