Teoricentralen faktabanken sverige

Kontrollmärke

Vad innebär ett kontrollmärke? Vi förklarar vad syftet var för detta system när det var i bruk och vad det innebar i praktiken.

Kontrollmärke är det gamla systemet som användes för att se om en bil hade en giltig trafikförsäkring, hade betalat fordonsskatt och att bilen hade en godkänd besiktning.

Men redan år 2010 så togs detta system ur bruk, kontrollmärken används alltså idag inte längre i Sverige.