Teoricentralen faktabanken sverige

Koppling

Vad är en koppling? Vi förklarar vilket syfte som kopplingen fyller, hur den fungerar i praktiken och vad som händer när du använder kopplingen.

Koppling är en anordning som monteras mellan motorn och växellådan i manuellt växlade bilar. Det är den mekaniska delen som överför rotationskraften från motorn till däcken i alla manuella fordon.

Kopplingen är den del på bilen som ansluter två eller flera roterande axlar i en manuellt växlad bil. Det är en viktig del av bilens maskineri eftersom att motorn genererar kraft hela tiden och har delar som konstant roterar. För att bilen både ska kunna ändra hastighet och stå helt stilla utan att stänga av motorn måste anslutningen mellan däcken och motorn kunna brytas.

När du trycker ned kopplingen så bryts kontakten mellan motorn och däcken, vilket gör att däcken fortsätter att rotera på egen hand. Detta låter dig, exempelvis, växla upp för att komma upp i en högre hastighet. När du släpper kopplingen så återskapas kontakten mellan motorn och däcken, och däcken roterar enligt motorns effekt.