Teoricentralen faktabanken sverige

Kryssmärke

Vad innebär ett kryssmärke? Vi förklarar innebörden av kryssmärket, vad det används för och diskuterar även varför du som bilförare har väjningsplikt för tåg.

Ett kryssmärke sätts upp där väg korsar järnvägsspår i plankorsning, undantaget spårväg. Kryssmärket varnar trafiken för att vägen korsar trafik som inte har möjlighet att väja, varför vägtrafiken generellt har väjningsplikt mot spårtrafiken.

Ett tåg som kör i 100 km/h har ungefär 1000 meter i bromssträcka, medan ett snabbare tåg som exempelvis X2000 som kör i 200 km/h, kan behöva närmare 1800 meter för att bromsa in helt.

Det är därför viktigt att köra varsamt när man korsar en järnväg och att vara uppmärksam, även om bommen är uppe så kan ett tåg komma ändå.