Teoricentralen faktabanken sverige

Kugghjulsprincip

Vad innebär kugghjulsprincip? Vi förklarar i vilka situationer som kugghjulsprincipen används och vad målet med denna princip är.

Kugghjulsprincipen, eller blixlåsprincipen, är en princip som ska tillämpas i situationer där trafiken är tät och två körfält går samman till ett körfält. Principens grundtanke är att varannan bil kör och att det är ett ömsesidigt samspel som gäller. Målet är att upprätthålla ett flyt i trafiken och undvika längre stopp för ett körfält.