Teoricentralen faktabanken sverige

Kunskap

Vad är kunskap? Vi förklarar definitionen av kunskap och ger ett praktiskt exempel på innebörden. Vi hjälper dig att lära dig meningen av ord och termer!

Kunskap eller lärdom är inlärd teoretisk förmåga att förstå, återge och tillämpa information och idéer. Exempelvis så är din kunskap om trafik och bilkörning vad som testas på det teoretiska provet hos Trafikverket.