Teoricentralen faktabanken sverige

Kylsystem

Vad är ett kylsystem? Vi förklarar betydelsen av kylsystemet och går även igenom hur ett kylsystem i en bil är uppbyggt.

Kylsystemet i en bil är en av de mest kritiska systemen för att säkerställa att motorn fungerar på rätt temperatur och undviker överhettning.

Kylsystemet i en bil är designat för att hålla motorn inom en optimal temperaturintervall under drift. Motorns prestanda och livslängd påverkas kraftigt av dess temperatur, och överhettning kan leda till allvarliga motorskador.

Kylsystemet består av följande komponenter:

  • Kylare - Den agerar som en värmeväxlare som kyls med luft när fordonet är i rörelse. Den tar emot het kylvätska från motorn och sänker temperaturen på den genom luftkylning.
  • Kylvätska - Kylvätskan är en blandning av vatten och glykol som cirkulerar genom kylsystemet. Den förflyttar effektivt värme från motorn och för den till kylaren.
  • Vattenpump - Vattenpumpen är en mekanisk pump som drivs med hjälp av drivremmen i motorn. Den ser till att kylvätskan cirkulerar mellan motorn och kylaren.
  • Termostat - Termostaten reglerar flödet av kylvätska för att se till att motorn håller en jämn temperatur. Vid behov så släpper den igenom mer kylvätska genom ventilen.
  • Kylfläkt - Kylfläkten blåser luft över kylaren när motorn blir för varm eller när bilen står stilla. Denna styrs av en temperatursensor eller en termostat.
  • Expansionsbehållare - Denna behållare innehåller extra kylvätska och ger extra utrymme för kylvätskan då den expanderar när motorn blir varm, på så vis behålls ett jämnt tryck.
  • Kylsystemets kanaler - Detta är de rör och slangar som går från kylaren till motorn och är vad som transporterar kylvätskan, de klarar höga temperaturer och ett högt tryck.