Teoricentralen faktabanken sverige

Lastbil

Vad är en lastbil? Vi förklarar definitionen av lastbilar och diskuterar de två olika typer av lastbilar som finns och vilka olika regler de har.

En lastbil är ett motorfordon som är avsett för godstransport. De kan definieras som en bil som varken kan anses vara en personbil eller en buss.

Lastbilar varierar mycket i storlek beroende på modell och användningsområde och delas upp i lätta och tunga lastbilar.

  • En lätt lastbil har en totalvikt på högst 3,5 ton och får köra den hastighet som gäller för vägen.
  • En tung lastbil har en totalvikt över 3,5 ton och får köra högst 90 km/h på motorväg eller motortrafikled och 80 km/h på annan väg eller om lastbilen har släp.