Teoricentralen faktabanken sverige

Lastlängd

Vad är lastlängd? Vi förklarar vad som gäller för både längd och bredd för eventuell last som skjuter ut från bilen och hur de ska markeras.

Lastlängd är den längd som last sticker ut från en personbil.

På bredden (i sidled) så får lasten skjuta ut max 20 cm på vardera sida om bilen, totalbredden får som mest vara 260 cm. Om bilen är bredare än 260 cm så får alltså ingen last skjuta ut alls på bredden.

På längden så får en vanlig bil inklusive last vara som mest 24 meter, med följande villkor:

  • Om delen som skjuter ut framför bilen är kortare än 1 meter och syns tydligt för andra trafikanter så behöver den inte märkas ut, annars ska den alltid vara utmärkt.
  • Om delen som skjuter ut bakom bilen är längre än 1 meter så behöver den alltid märkas ut.
  • I dagsljus så markerar du last med flaggor eller liknande med tydliga färger.
  • I mörker eller vid dåligt sikt så markerar du lasten fram med en lykta med vitt ljus och vita reflexer, medan lasten bak markeras med lykta med rött ljus och röda reflexer.