Lastlängd

Lastlängd

Vad är lastlängd? Vi förklarar vad som gäller för både längd och bredd för eventuell last som skjuter ut från bilen och hur de ska markeras.

Lastlängd är den längd som last sticker ut från en personbil.

På bredden (i sidled) så får lasten skjuta ut max 20 cm på vardera sida om bilen, totalbredden får som mest vara 260 cm. Om bilen är bredare än 260 cm så får alltså ingen last skjuta ut alls på bredden.

På längden så får en vanlig bil inklusive last vara som mest 24 meter, med följande villkor: