Teoricentralen faktabanken sverige

Marknära ozon

Vad är marknära ozon? Vi förklarar vilka hälsoeffekter som marknära ozon innebär och även hur det uppstår. Lär dig meningen av ord och termer med vår ordbok!

Marknära ozon är ozon nära jordytan. Marknära ozon verkar irriterande på andningsvägarna och ger i högre koncentrationer upphov till vävnadsskador. Denna marknära ozon uppstår exempelvis i samband med utsläpp från bilar som använder bensin eller diesel som drivmedel.