Teoricentralen faktabanken sverige

Militärpolis

Vad är militärpolis? Lär dig mer om militärpoliser, vilka ansvarsuppgifter de har i vardagen och vad deras syfte är i praktiken.

Militärpolis är en förbandstyp förekommande i de flesta väpnade styrkor i världen, oftast med huvuduppgift att utgöra en uniformerad ordningspolis inom militära förband, och därigenom upprätthålla allmän ordning och säkerhet inom militären.