Teoricentralen faktabanken sverige

Miljö

Vad innebär miljö? Vi förklarar vad miljö är för något och ger även ett praktiskt exempel på hur miljön relaterar till bilkörning.

Miljö syftar på omgivningen eller omgivande förhållanden. Inte minst används ordet när man talar om samspelet mellan olika växter, djur och andra organismer i naturen. Genom att köra på ett miljömedvetet sätt så minskar du din fordons negativa påverkan på miljön