Moped

Moped

Vad är en moped? Vi förklarar vad en moped är för något per definition och förklarar vilka de två klasserna av moped är och dess skillnader.

Moped är ett motorfordon på två, tre eller fyra hjul och som delas in i två klasser, moped klass I och moped klass II.