Moral

Moral

Vad innebär moral? Vi förklarar vad man menar med ordet moral. Gör det enkelt att förstå ord och termer med vår ordbok!

Moral är en kvalitativ egenskap i en handling, i ett beteende, eller hos en person att följa de etiska normerna; att följa god sed. Det kan också betyda förståelsen inför vad som är rätt och fel.