Teoricentralen faktabanken sverige

Moral

Vad innebär moral? Vi förklarar vad man menar med ordet moral. Gör det enkelt att förstå ord och termer med vår ordbok!

Moral är en kvalitativ egenskap i en handling, i ett beteende, eller hos en person att följa de etiska normerna; att följa god sed. Det kan också betyda förståelsen inför vad som är rätt och fel.