Teoricentralen faktabanken sverige

Motorrum

Vad är ett motorrum? Vi förklarar vad motorrummet är för något och vart du vanligtvis hittar det på en bil. Lär dig innebörden av ord och termer med vår ordbok!

Motorrummet är det utrymme i bilen där bilens motor sitter, vanligtvis framtill på bilen under motorhuven.