Teoricentralen faktabanken sverige

Motorväg

Vad innebär en motorväg? Vi förklarar definitionen för en motorväg och går igenom vilka regler som gäller på motorvägen för bilförare.

En motorväg har minst två körfält i varje körriktning och körbanorna är alltid åtskilda, det finns ingen mötande trafik. Det finns ingen korsande trafik i samma plan. Den korsande trafiken kör över motorvägen på en bro eller under motorvägen. En motorväg märks ut med motorvägsskylt vid på- och avfarten, d.v.s. var den börjar och slutar. På- och avfarter räknas också som motorväg, så samma regler gäller som på motorvägen.När du kör på motorvägen, välj i första hand körfältet längst till höger. Körfältet eller körfälten längre till vänster är till för omkörning.Vad du inte får göra på en motorväg:

  • Du får varken parkera, stanna eller backa.
  • Du får inte plocka upp en gångtrafikant.
  • Du får aldrig köra fordon som är konstruerade för maxhastighet under 40 km/h, t.ex. traktorer, cyklar eller mopeder klass 2 (även mopeder klass 1 är förbjudna trots att de får komma upp i en hastighet på 45 km/h).
  • Du får ej promenera.
  • Du får ej bogsera (undantag om det görs på vägrenen till första kommande avfart).