Motorväg

Motorväg

Vad innebär en motorväg? Vi förklarar definitionen för en motorväg och går igenom vilka regler som gäller på motorvägen för bilförare.

En motorväg har minst två körfält i varje körriktning och körbanorna är alltid åtskilda, det finns ingen mötande trafik. Det finns ingen korsande trafik i samma plan. Den korsande trafiken kör över motorvägen på en bro eller under motorvägen. En motorväg märks ut med motorvägsskylt vid på- och avfarten, d.v.s. var den börjar och slutar. På- och avfarter räknas också som motorväg, så samma regler gäller som på motorvägen. När du kör på motorvägen, välj i första hand körfältet längst till höger. Körfältet eller körfälten längre till vänster är till för omkörning. Vad du inte får göra på en motorväg: