Teoricentralen faktabanken sverige

Mönsterdjup

Vad innebär mönsterdjup? Vi förklarar vad mönsterdjup är för något, vad som påverkar det samt minsta tillåtna mönsterdjup på sommar- och vinterdäck.

Med mönsterdjup menas det djup som finns på däcken. Nya däck har oftast ett djup på mellan 8–9 mm. Detta djup minskar allt eftersom däcken slits. Däck med mönsterdjup mellan 3–4 mm har klart försämrade våtegenskaper.Minsta tillåtna mönsterdjup på sommardäck är 1,6 mm. På vinterdäck är det minsta tillåtna mönsterdjupet 3,0 mm.