Teoricentralen faktabanken sverige

Nedsatt sikt

Vad innebär nedsatt sikt? Vi förklarar vad som menas med nedsatt sikt och vad som är viktigt att tänka på i trafiken vid nedsatt sikt.

Nedsatt sikt innebär att du inte ser lika långt som vanligt eller att din syn är begränsad på grund av exempelvis snö eller regn. Du bör anpassa din körning vid nedsatt sikt så att du exempelvis hinner reagera i tid och inte utsätter dig själv eller andra trafikanter för fara.