Teoricentralen faktabanken sverige

Nödstopp

Vad innebär nödstopp? Vi förklarar vad ett nödstopp är för något, hur du korrekt markerar din bil för andra trafikanter och vad som är viktigt att tänka på.

Nödstopp innebär att du behöver stanna där du vanligtvis inte får eller bör stanna, exempelvis på en väg. I det fall att du blivit tvungen att göra ett nödstopp så behöver du markera din bil för att varna andra trafikanter om att du står parkerad där.

Du bör markera din bil med varningstriangel om du har parkerat på en körbana där det kan vara svårt för andra trafikanter att se bilen i tid. Placering av varningstriangel sker då ca 50-100 meter från din bil för att ge trafikanter god tid att uppmärksamma dig och din bil.

Du kan använda dig av varningsblinkers för att ytterligare signalera för andra förare att din bil står på körbanan. Det är fortfarande din skyldighet att placera ut en triangel eller två för att markera ditt fordon även om du använder varningsblinkers.

Om du får något fel på ditt fordon på motorväg/motortrafikled, håll så långt åt höger du kan och fortsätt, om möjligt, till närmaste avfartsväg. Blir du tvungen att stanna, ska du köra eller rulla ut bilen så långt som möjligt på vägrenen. När du stannat där, sätt ut varningstriangel och låt eventuella passagerare sätta sig i säkerhet vid sidan av vägen.

Speciellt gäller det att se till att barnen inte kan komma in på körbanan. Undvik att sitta i bilen och vänta då olyckor kan inträffa där andra trafikanter kolliderar med den parkerade bilen.