Teoricentralen faktabanken sverige

Övningar

Vad innebär övningar? Vi förklarar definitionen av övningar samt hur det relaterar till bilkörning genom bland annat övningskörning.

övningar innebär att lära ut eller utveckla sig själv eller andra i färdigheter och kunskaper som relaterar till användbara kompetenser. Inom bilkörning så kan övningar innebära exempelvis övningskörning i olika miljöer, eller att man övar in olika moment.